Kierunki kształcenia w szkołach dla młodzieży

kierunki

Technikum Zawodowe im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ (4-letnie, po gimnazjum)

Liceum Ogólnokształcące (3 – letnie po gimnazjum)

Szkoła Branżowa I Stopnia (3-letnia, po gimnazjum) - wcześniejsza Zasadnicza Szkoła Zawodowa

 

Naszym uczniom oferujemy:

  • praktyki zawodowe w kraju i za granicą (Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania)
  • dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego i zawodowego
  • możliwość rozwoju zainteresowań - bogata oferta zajęć pozalekcyjnych
  • zajęcia wyrównawcze
  • udział w projektach unijnych z możliwością uzyskania dodatkowych uprawnień i certyfikatów na kursach: prawa jazdy kat. B1/B, spawania metodą MAG, kierowcy wózków jezdniowych z napędem silnikowym, ratownika wodnego,  kwalifikowanej pierwszej pomocy, samoobrony i technik interwencji, grafiki komputerowej z pakietem Corel, nurkowania oraz szkoleniach z zakresu gastronomii - Carving, Barista, Sommelier
  • naukę w nowoczesnych pracowniach zawodowych
  • pełne umundurowanie dla uczniów realizujących innowacje: policyjną, wojskową, strażacką, bezpieczeństwo wewnętrzne, straż graniczną
  • zajęcia i obozy sprawnościowe w jednostkach wojskowych, policji, straży pożarnej, straży granicznej, szkolenia strzeleckie, zajęcia w terenie, musztra
  • wyjazdy edukacyjne, obozy zimowe z możliwością nauki jazdy na nartach,
  • wysoki poziom bezpieczeństwa uczniów

Zapisy online

dziennik

wirtualny spacer